Gelegenheidswerken van J.J. Cremer

Handschriften welke niet in druk verschenen zijn


 Gedateerd:    Gericht aan: Betreft: Link naar
 28 december 1847                    zijn moeder Louise Nagel Aan mijne lieve moeder op den 28sten december 1847 het gedicht
 1850zijn neef J. BootAan mijnen waarden neef J. Boot bij zijn ophanden vertrek van Den Oldenhoff ... 1850
het gedicht
21 februari 1852zijn vader Alexander CremerEen tafelgesprek bij gelegenheid van het geboortefeest van mijne geliefden vader den 21sten februarij 1852 
Het tafelgesprek
17 mei 1853zijn vrouw Louise Brouerius Aan mijne dierbare vrouw Louise op den 17de mei 1853Het gedicht
september 1853zijn vrouw en dochtertje LouiseGedicht bij het graf van mijn dochtertje Louisehet gedicht
28 december 1860zijn moeder Louise NagelEen rijmpje voor mijne diebare moeder bij de toezending eener teekening voorstellende "Den Oldenhoff" voor zijn herbouw.  Het rijmpje
7 juli 1866Echtpaar H. RoodhuijzenFeestrede bij het 40 jarig jubileum en 75e verjaardag van H.
Roodhuijzen, directeur kostschool het Hemeldal.
Feestrede
17 mei 1867Rotterdamsch tooneelgezelschapNiet voorgedragen ode aan de leden van het gezelschap Ode 
27 november 1868Bertha Levyssohn NormanKort verjaardagsgedichtgedicht
1-10 augustus 1874Echtpaar A. Cremer-NagelFides conjugalis : bij het gouden huwelijksfeest van zijn oudersvoorpagina
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


Laatst bijgewerkt: 13 juli 2018

Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .